GDPR

GDPR for Fynsplæneteknik

Hos Fyns Planeteknik (herefter benævnt “vi”, “os”, eller “vores”) tager vi beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt. Denne GDPR-politik forklarer, hvordan vi indsamler, bruger, beskytter og deler dine personoplysninger i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Hvem er vi?

Fyns Planeteknik
Schacksgade 14
5000 Odense
CVR 43697633
Tlf. 42 66 83 25
E-mail: kontakt@fynsplaeneteknik.dk
Web: www.fynsplaeneteknik.dk

Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Vi kan indsamle og behandle følgende personoplysninger om dig:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Betalingsoplysninger
 • IP-adresse
 • Browsing-adfærd på vores hjemmeside

Hvordan indsamler vi dine personoplysninger?

Vi indsamler dine personoplysninger på forskellige måder, herunder:

 • Når du besøger vores hjemmeside
 • Når du kontakter os via e-mail eller telefon
 • Når du udfylder formularer på vores hjemmeside
 • Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev
 • Gennem cookies og lignende teknologier

Formål med behandling af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • For at levere de produkter og tjenester, du har anmodet om
 • For at besvare dine henvendelser og give dig kundesupport
 • For at sende dig nyhedsbreve og markedsføringsmateriale (hvis du har givet samtykke hertil)
 • For at forbedre vores hjemmeside og tjenester
 • For at overholde vores juridiske forpligtelser

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende retsgrundlag:

 • Dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a)
 • Opfyldelse af en kontrakt (artikel 6, stk. 1, litra b)
 • Overholdelse af en retlig forpligtelse (artikel 6, stk. 1, litra c)
 • Vores legitime interesser (artikel 6, stk. 1, litra f)

Deling af dine personoplysninger

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Tredjepartstjenesteudbydere, der leverer tjenester på vores vegne
 • Offentlige myndigheder, hvis vi er retligt forpligtet til det
 • Vores professionelle rådgivere (f.eks. advokater, revisorer)

Overførsel af personoplysninger uden for EU/EØS

Hvis vi overfører dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, sikrer vi, at der er passende sikkerhedsforanstaltninger på plads, f.eks. ved brug af standardkontraktbestemmelser godkendt af EU-Kommissionen.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder i relation til dine personoplysninger:

 • Ret til adgang: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi har om dig.
 • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Ret til sletning: Du har ret til at få dine personoplysninger slettet under visse omstændigheder.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger under visse omstændigheder.
 • Ret til dataportabilitet: Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og få dem overført til en anden dataansvarlig.
 • Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger under visse omstændigheder.
 • Ret til at tilbagekalde samtykke: Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dette samtykke til enhver tid.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på:

Fyns Planeteknik
Schacksgade 14
5000 Odense
CVR 43697633
Tlf. 42 66 83 25
E-mail: kontakt@fynsplaeneteknik.dk
Web: www.fynsplaeneteknik.dk

Ændringer i denne politik

Vi forbeholder os retten til at opdatere denne politik til enhver tid. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på denne side med en opdateret ikrafttrædelsesdato.