Havearbejde i centrum

Træfældning, hækklipning og oprydning af haveanlæg

En kunde i Odense C fik sit haveanlæg forårsklar med en stor oprydning, beskæring, hækklipning og fældning af træer. Alt haveaffaldet blev efterfølgende bortskaffet på genbrugspladsen.